ХИМИЯ-МЕТАЛЛУРГИЯ ҒЫЛЫМДАРЫ

1.Кондицияланбаған уранқұрамды шикізаттан үшоксидті молибден алу
2.Қорғасын шаңдарын автоклавты шаймалаудан кейінгі рений экстракциясының рафинатынан мыс-кадмийлі кегін алу
3.Сульфидті-сілтілік ерітінділерде натрий антимонатын шаймалаудың тәжірибелік-жартылай өнеркәсіптік сыналуы
4.Abies sibirica өсімдігінен эфир майы негізінде стоматологиялық гельді жасау және стандарттау
5.Легірлеуші элементтердің болат сипаттамаларына әсерін үйрену
6.Ағаш өңдеу кәсіпорындарындағы жұмысшылардың жеке қорғаныс құралдарымен қамтамасыз етілуін талдау
7.CDS кристалындағы еркін экситондардың тасымалдау құбылысы
8.Легірленген болаттың демпфірлік сипаттамасын зерттеу
9.Кремний бетінің лазерлік және температуралық әсерінен бұзылуы
10.Маталдарды жерасты ұңғылап сілтілеу геотехнологиясы үшін қысқартылған есептеу формулалары